Utbildningar matproducenter

OBS! Se alltid avsnittet KALENDER för uppdaterade dagar och tider. Med anledning av Coronavirusets spridning har vi tvingars göra ändringar i planeringen!

Utbildningar inom regionen utgör en mycket viktig del i projektet och bygger på de behov som kommit fram under träffarna med matproducenter i regionen (LRF, Hushållningssällskapet) som anordnades våren 2018 vilka bygger på ett underifrånperspektiv vilket är ett viktigt mål i projektet.

Projektet samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan som har dels ett viktigt nätverk, dels också disponibla lokaler för digitala träffar.

Många av kurserna är av typen intensiv utbildning eller internetbaserade som kan komma a kombineras med mer lokala studiecirklar.

Bland projektets målsättningar ingår också att verka för att stimulera ”nätverkande” och samarbete inom regionen Lapland Culinary.