Samarbetspartners och stödjande företag

 

Tack vare stödet från företag med lokal anknytning disponerar projektet 5 miljoner kronor under tre år inklusive tillskottet från Jordbruksverket

 

SAMARBETEN

Samarbetspartners är

Lantbrukarnas Riksförbund

LRF Konsult

Hushållningssällskapet

Hela Sverige Ska Leva

Samarbete sker också med samiska företag och berörda kommuner främst via lokala lärcentra.

Foto: Hannele Bång

 

företag

Mentorer

Några mentorföretag kommer att utses inom livsmedelsområdet som ska fungera som
”intermediära” dvs. stödjande för innovativa och mindre förädlingsföretag och mathantverkare.
Umlax, Polarbröd, Hällnäs Grönt, Bastuträsk Chark och Norrmejerier är några exempel på viktiga och möjliga
mentorföretag.

FÖRETAG

Ett stort tack alla nedanstående företag som hittills bidragit till projektet!

Hällnäs Handelsträdgård
Öjeryds Livsmedel
HÄLLNÄS

Hällnäs Handelsträdgård är en producent av kryddor och sallat i kruka samt även årstidens blommor.
Vi har en modern produktionsanläggning med effektiv produktion både kostnadsmässigt och miljömässigt.

Granö Beckasin AB
GRANÖ

Granö Beckasin ligger mitt i naturen vid den vackra Umeälven. Hit kan du komma och spendera natten i ett Fågelnäste uppe bland träden, glida nedströms älven på en timmerflotte, köra hundspann i vinterlandskapet eller skåda vårt vackra norrsken. Kom och lyssna till tystnaden. Här får både kropp och själ ro.

Bastuträsk Charkuteri
BASTUTRÄSK

Bastuträsk Charkuteri förvaltar en norrländsk mattradition som inleddes redan 1894. Då började bonden Jonas Holmlund sälja kött till rallarna i byn Bastuträsk i Västerbottens inland. 

UMLAX
HÄLLNÄS

Det började med hängivet engagemang Natur och fiske lockade grundaren Josef Nygren redan som barn. När han många år senare som nyexaminerad zooekolog, 1987, tillsammans med partnern Kenneth Klintefelt tog de första försiktiga stegen med odlad regnbåge och lite senare röding hade han lyckats mönstra en konstellation som förenade forskningsperspektiv och affärsmässighet. Därefter har det gått snabbt framåt. Umlax AB ett välmående företag med mer än 40 anställda, fördelade på fem produktionsanläggningar plus en förädlingsanläggning i södra Lappland. 

Vilhelmina Gårdsbutik
M. BERGMANS FISK
VILHELMINA

Vi röker och förädlar fisk, allt från lokalt fiskade ädelfiskar såsom röding och öring till havets läckerheter. I butiken finns, utöver den förädlade fisken, allt från kött, sylt, bröd och praliner med mera, vilka levereras från andra aktörer i närområdet.

Martin Bergmans vision om en gårdsbutik kombinerad med ett rökeri gick i uppfyllelse hösten 2009 då den 230 kvadratmeter stora gårdsbutiken öppnades, eller kanske rättare mattemplet för lokalproducerad mat. Gårdsbutiken med sin timmerpanel ligger centralt placerad vid den norra in- eller utfarten till Vilhelmina, vid avtagsvägen till Klimpfjäll och Kittelfjäll.

Norra Skogsägarna
BASTUTRÄSK

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av drygt 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Den skogliga organisationen omfattar nio virkesområden, från Ångermanland i söder till Tornedalen i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till drygt två miljoner fastkubikmeter.


NORRMEJERIER
UMEÅ

Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av mjölkbönder i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län.
Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland och tillgodose konsumenters och kunders önskemål om färska, lokalproducerade och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet.

POLARBRÖD
UMEÅ

Polarbröd är ett familjeföretag med rötter i Älvsbyn sedan 1879. Företaget ägs av barn och barnbarn till grundarna av det moderna Polarbageriet i Älvsbyn, Greta och Gösta Nilsson. Huvudägare är systrarna Karin Bodin och Anna Borgeryd som också driver verksamheten idag.

Polarbrödskoncernen omsätter 1 miljard kronor och anställer nära 400 personer. 

Martin & Servera

Martin & Servera erbjuder ett stort och ständigt växande utbud av svenska regionala och småskaligt producerade produkter från odlare, bönder och uppfödare i hela landet.

Svenska turistföreningen 
STF

Grundade 1885 i Uppsala

Redan från början har föreningen verkat för att främja turism i Sverige och hjälpa människor att upptäcka sitt land.

.