Projektledare

 

 

Ulla Blomqvist är projektledare för Lapland a Culinary Region

Masterexamen i Business Administration , fil kand i beteendevetenskap och doktorandstudier i företagsekonomi vid Umeå Universitet.
Anställningar på olika befattningar vi d Umeå universitet bl a som kanslichef för det samhällsvetenskapliga området och delaktig i arbetet med inrättande av bl a Handelshögskolan och Restauranghögskolan. Ett viktigt arbetsområde har också varit decentraliserad utbildning och distansutbildning för hela Norrland där lokala studiecentra -numera lärcentra – kom att utgöra viktiga samarbetspartners.

Internationellt utbyte har också utgjort ett viktigt arbetsområde och flera studiebesök har gjorts bl a till regioner och universitet med en stark utveckling inom området matturism. Senast deltog hon i en världskonferens om ”High Quality Food” anordnad av UNESCO i Parma som representant för Biosfärkandidaturen- en konferens med stor internationell bredd.

Ulla innehade också under ett antal år uppgiften som sekreterare i Norrlands Gastronomiska Akademi.

Nu senast var hon ansvarig för projektet Route Gastronomique som huvudsakligen berört Vindelälvsområdet .

KONTAKT

Kontakta projektledaren

Kontaktperson Ulla Blomqvist

14 + 3 =

PROJEKTLEDARE

Ulla Blomqvist

ulla.blomqvist ( at ) tavelsjo.se
Tfn: 070 – 661 77 03