Projektägare

 

 

KONTAKT

Kontakta projektägaren

Vilhelmina kommun är projektägare med Malgomajskolan och Lärcentrum som huvudansvariga
för projektet. En styrgrupp och en referensgrupp är utsedd, ett Advisory Board har redan knutits till projektet. Det utgör projektets ”spets” och består av stjärnkockar med god kännedom om de råvaror som finns inom området.

Kontaktperson på Vilhelmina Kommun

7 + 10 =

PROJEKTÄGARE

Vilhelmina Kommun

Malgomajskolan
Lärcentrum