Matsalsutbildningar

OBS! Se alltid avsnittet KALENDER för uppdaterade dagar och tider. Med anledning av Coronavirusets spridning har vi tvingars göra ändringar i planeringen!

Utbildningen av matsalspersonal på de restauranger som finns med i projektet utgör en mycket viktig del i projektet vars yttersta mål är att få fram mer exportmogna måltider med vin och mat i kombination med utgångspunkt från regionens råvaror.

Nedan presenteras schemat för hela projekttiden med lite varierande beskrivningsnivå.

Matsalsutbildning

Schema 2021

OBS Matsalsutbildningen  kommer tills vidare inte att genomföras enligt plan pga  för få deltagare på tidigare avsnitt.

 

Schema 2020

Februari 2020
Moment: Vinkunskap.
Distanskurs planeras för praktik i matsal. 
Kursen i vinkuskap måste pga Coronapandemin flyttas till hösten 2020. Vi återkommer med tider!

Våren 2020
Moment: Matsalskurs
Kursen fortsätter som distanskurs.

 

Schema 2019

6-7 maj
Moment: Drycker, del 1
Malgomajskolan i Vilhelmina
Utbildningsledare: Thomas Nordlund

13 och 14 maj
Moment: Drycker, del 2
Malgomajskolan i Vilhelmina
Utbildningsledare: Thomas Nordlund

20-21 maj – Flyttas till februari 2020
Moment: Vinkunskap, del 1
Restaurangskolan i Vilhelmina
Utbildningsledare: Gunnar Swensson

27-28 maj – Flyttas till februari 2020
Moment: Vinkunskap, del 2
Restaurangskolan i Vilhelmina
Utbildningsledare: Gunnar Swensson

Detaljerat schema för moment: Drycker 1-2 samt Vinkunskap 1-2

Tidigare moment

21-22 januari
Moment: Värdskap, del 1
Vilhelmina
Utbildningsledare: Cecilia Sandström

28-29 januari
Moment: Värdskap, del 2
Vilhelmina
Utbildningsledare: Cecilia Sandström