Matsalsutbildningar

Utbildningen av matsalspersonal på de restauranger som finns med i projektet utgör en mycket viktig del i projektet vars yttersta mål är att få fram mer exportmogna måltider med vin och mat i kombination med utgångspunkt från regionens råvaror.

Nedan presenteras schemat för hela projekttiden med lite varierande beskrivningsnivå.

Matsalsutbildning

Schema 2019

Februari 2020
Moment: Vinkunskap. 
Distanskurs planeras för praktik i matsal. 

Våren 2020
Moment: Matsalskurs
Kursen fortsätter som distanskurs.

 

Schema 2019

6-7 maj
Moment: Drycker, del 1
Malgomajskolan i Vilhelmina
Utbildningsledare: Thomas Nordlund

13 och 14 maj
Moment: Drycker, del 2
Malgomajskolan i Vilhelmina
Utbildningsledare: Thomas Nordlund

20-21 maj – Flyttas till februari 2020
Moment: Vinkunskap, del 1
Restaurangskolan i Vilhelmina
Utbildningsledare: Gunnar Swensson

27-28 maj – Flyttas till februari 2020
Moment: Vinkunskap, del 2
Restaurangskolan i Vilhelmina
Utbildningsledare: Gunnar Swensson

Detaljerat schema för moment: Drycker 1-2 samt Vinkunskap 1-2

Tidigare moment

21-22 januari
Moment: Värdskap, del 1
Vilhelmina
Utbildningsledare: Cecilia Sandström

28-29 januari
Moment: Värdskap, del 2
Vilhelmina
Utbildningsledare: Cecilia Sandström