Matkulturen

Projektet Lapland a Culinary Region syftar på att utveckla den befintliga matkulturen  –att göra en twist-och spetsa med naturupplevelser som fjäll, midnattssol och norrsken.

 

Matkulturen

Matkulturen i centrum för projektet

Projektet Lapland a Culinary Region syftar på att utveckla den befintliga matkulturen  –att göra en twist-och spetsa med naturupplevelser som fjäll, midnattssol och norrsken.

Många besökare anser att det är just matkulturen som är spännande och ett av de viktigaste skälen till att de väljer just Norrland som resmål Ett resmål med tillgång till  såväl exportmogna natur- som matupplevelser!

Blick bakåt och nuläge

En viktig förutsättning för att vidareutveckla matkulturen är de fina och unika råvaror som finns både förädlas och används i regionen. Renkött och andra köttprodukter från jordbrukssektorn ,fisk främst i form av vildfångad öring och röding är exempel på varor som i hög utsträckning exporterats från regionen utan förädling under många år. 

De vilda och vida myrmarkerna har också lämnat ett viktigt bidrag, hjortronet, som är särskilt utmärkande för Norrlands inland liksom lingon och blåbär .Bären kan förädlas i betydligt högre utsträckning och stärka en besöksnäring mot matturism.

Traditionen med en stor andel grönsaker i måltiderna är inte så gammal i inlandet med undantag för potatis och rotfrukter. Det är främst mandelpotatisen som utgjort grunden för bl a den kända potatispalten i förening med kornmjölet som också utgör en viktig ingrediens  i det berömda tunnbrödet.

Framtidsvyer

Utifrån både teori och praktik kommer kopplingen mellan råvaror, tillagning, måltider och måltidsmönster att synliggöras i de utbildningar som erbjuds i syfte att anknyta och återskapa och åstadkomma nya varianter av de mattraditioner som funnits.

Förutsättningarna finns att öka tillgången till lokalproducerade livsmedel liksom tillgången på bär, svamp och vilda örter är fortfarande god – området har en outnyttjad potential . Antalet lokala matproducenter i projektet  är knappt 200 men de ökar stadigt och skapar förutsättningar att differentiera utbudet och ta tillvara de lokala traditioner som funnits. Här kan insatser för spetsa kompetensen komma att ”göra skillnad”.

Många nya spännande projekt är på gång! Tillgången till t.ex vildfångad fisk som abborre. gädda och sik, liksom den lokalt odlade fisken, är växande och ambitionen är att den ska utvecklas ytterligare inom projektet. De grönsaker som odlas har också, enligt många experter, hög kvalitet med unika smaker. Det är mot denna bakgrund utvecklingen mot ökad användning av lokala råvaror på våra besöksanläggningar och i våra butiker känns så spännande. De kan betyda mycket för jobben på landsbygden och bidra till målet att hela Sverige får leva kan förverkligas!

 

Vision- 100% stolta inlandsbor och nöjda besökare

Norrmejerier gjorde för några år sedan en undersökning där det framkom att norrlänningar i allmänhet  numera var mycket stolta över sin matkultur. Det gäller att  visa att regionen kan mat-precis som man kan  i Jämtland! Att erbjuda spännande måltidsupplevelser för både för besökare och lokal befolkningen är målet!