Lägesrapport om kursutbudet

 

Vi startade, lite försenade, den första kursen Utveckling av köttproduktionen. Förseningen berodde bl a på den sena hösten för främst jordbrukarna.

Kursen Livsmedelssäkerhet (hygien) blev den andra kursen som kan betecknas som ett körkort för de som har för avsikt att jobba med livsmedel. Vi försöker nu organisera den så att det inte ska bli så långa resor för deltagarna. Flexibla undervisningsformer eftersträvas – de går idag oftast går beteckningen ”blended learning”. Syftet att deltagarna ska få så ”nära” som möjligt till utbildningen! 

Kort redovisning av kursutbudet under första verksamhetsåret:

*Kursen Utveckling av köttproduktionen startade i Vilhelmina den 15 november och den hade 13 anmälda. Kursen som är platsförlagd till Vilhelmina. kommer att fortsätta under våren med del 2. Den kan också komma att ges i sin helhet på annan ort under våren allt beroende på intresset från berörda. Hör av till LRF lokalt om det finns de som är intresserade!

*Kursen i Livsmedelssäkerhet (hygien) har startat med f n 30 studerande. Den inleddes med en träff med huvudläraren Per Nilsson i Sorsele resp Vilhelmina. Resten av kursen kommer att gå på distans efter juluppehållet med lokala arrangemang som kan komma att variera något. Vi har f n 30 registrerade på kursen

*Kursen Att odla grönsaker och sälja lokalt är en spännande” pilotkurs” där man planerar att ha att ha inslag av såväl teori som praktik. Den ges i Sorsele och vissa delar av kursen planerar vi att förlägga till ett växthus i Kvarnbränna. Kursen startar den 4 februari och det finns för närvarande några platser kvar.

*Kursen Tunnbrödsbakning har startat i Studieförbundet Vuxenskolans regi bl a i Dorotea men den utgör en viktig del av projektet. Det handlar om en ”endagskurs” som ska ges på 9 olika orter i inlandet under projekttiden. Kontaktperson är Kristina Oderstål, på Studieförbundet Vuxenskolan i Åsele

*Kursen Stycka rätt och lätt ges i Sorsele med 12 anmälda och i Vilhelmina med 7 anmälda i slutet av januari. Denna kurs är platsförlagd och fulltecknad.

*Kursen Att sälja lokalt, nationellt och globalt planeras starta i början av mars och anmälan bör lämnas in senast den 10 februari. Den startar på platsen/platser med flest anmälda  för att sedan övergå till internetbaserad undervisning.

* Kursen Fiske och fiskeförädling planeras att ges dels i maj 2019 dels i september 2019 hos Martin Bergman i Vilhelmina. Kursen är platsförlagd. Anmälningstiden för första kursen går ut den 15 april.

*Kursen Bärförädling planeras starta i april med anmälningstid senast den 15 mars.

Undervisningsformen bestäms när vi granskat inkomna anmälningar.

*Kursen Svamp och örter startar preliminärt i maj och den avslutas i september med en exkursion. Anmälningar tas in till den 30  april och även här kommer ”sökbilden” att påverka undervisningsformerna.

Övriga kurser i utbildningskatalogen kommer att planeras under våren 2019.

Se i övrigt kurskatalogen

Hör av er om ni har frågor till ulla.blomqvist@tavelsjo.se