Anmälan till kurser

 

Anmälan till kurs(er) inom projektet Lapland a Culinary Region

 

Viktigt att veta

 

OBS! Se alltid avsnittet KALENDER för uppdaterade dagar och tider. Med anledning av Coronavirusets spridning har vi tvingars göra ändringar i planeringen!


Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer behandlas för att projektet ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Fullgörandet består av att hålla den kurs, studieresa eller annan typ av arrangemang som du beställt, samt vid behov kunna genomföra kursadministration och kundvård.

I de fall där personnummer är obligatoriskt i anmälan, används denna information för redovisning av genomförd kurs, studieresa eller annat arrangemang till Jordbruksverket och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du beställt om du inte lämnar personuppgifter.

Vi lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt ovan. Genom din beställning av kurs, studieresa eller annat arrangemang medger du att projektet kommer lagra dina personuppgifter.

En deltagarlista med kontaktuppgifter (mail, telefon nummer) till de övriga kursdeltagarna i samma kurs kan komma att delas ut i samband med kursen.

Du kan ladda ner anmälningsblanketten för utskrift och sända till oss via post. Klicka här för att ladda ner blanketten

Anmälningsformulär

Jag vill inte att mina kontaktuppgifter lämnas ut till resterande kursdeltagare.

Jag har läst och godkänner policyn för personuppgifter.

2 + 15 =